Zmiany przepisów uderzą w opiekunów zwierząt

Kilka dni temu bo 15 listopada weszła w życie zmiana przepisów kodeksu wykroczeń. Co nowe zapisy oznaczają dla właścicieli psów?

Nowelizacja zakłada zaostrzenie kar za niedopilnowanie lub niewystarczające zabezpieczenie czworonoga, zwłaszcza, jeśli stwarza on zagrożenie. W praktyce jednak każdy opiekun będzie musiał należycie zadbać o to, by jego pies nie pozostawał bez nadzoru, nawet jeżeli nie stwarza dla nikogo zagrożenia, w przeciwnym razie może narazić się na bolesną grzywnę w wysokości nawet 1tys zł.
Dotyczy to zarówno sytuacji gdy pies biega bez smyczy, jak i psa np. na nieogrodzonej lub otwartej posesji.

Przypomnijmy – dotąd art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówił:
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

W szczególności nowy przepis uderzyć może natomiast we właścicieli psów ras uznawanych za niebezpieczne, ponieważ w takiej sytuacji opiekunowi psa może grozić kara grzywny do 5 tyś zł lub nawet kara ograniczenia wolności.

Po zmianach zapisy art. 77 zostały bowiem znacząco rozszerzone i otrzymały nowe brzmienie:

„§ 1.
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2.
Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Natomiast odnosząc się do zapisów regulujących wysokość grzywny pozostaje ona bez zmian:

Art. 24
„§ 1.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

Wspomniane w Kodeksie Wykroczeń nakazane lub zwykłe środki ostrożności to oczywiście smycz/linka oraz kaganiec.
Czym należy się kierować przy ich stosowaniu? Jeżeli chcemy uniknąć nieprzyjemności warto stosować się do obowiązujących w  danej gminie/miejscowości przepisów oraz zapoznać się z przepisami korzystania z komunikacji miejskiej oraz regulaminami określającymi zasady korzystania z miejsc publicznych, parków etc.

Czy jednak nowe przepisy spowodują falę wysokich mandatów? nie wydaje mi się. W moim przekonaniu to jedynie narzędzie, które pomóc ma w sytuacji skrajnie nieodpowiedzialnych postaw, oraz które stanowić będzie skuteczniejszy i bardziej dotkliwy sposób karania właściciela zwierzęcia w momencie lekceważenia przez niego ewidentnego zagrożenia dla otoczenia, które stanowi pies lub inne zwierzę pozostające pod jego opieką.

 

Dla przypomnienia zamieszczam poniżej także listę ras uznanych za niebezpieczne:
amerykański pit bull terier; pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); buldog amerykański; dog argentyński; pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); tosa inu; rottweiler; akbash dog; anatolian karabash; moskiewski stróżujący; owczarek kaukaski.

 

autor: Hanna Bota, behawiorysta, trener psów

0 komentarzy