PSIE PRZEDSZKOLE czyli dobry start

„Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”

Okres szczenięctwa to najważniejszy okres w życiu psa, który kształtuje go na całe życie. To czego nauczy się pies będąc małym kudłatym kluskiem, pozostanie w nim do końca życia.

Czym jest socjalizacja?

Socjalizacja to proces następujący we wczesnym okresie życia, w którym pies uczy się adaptować wzorce zachowań zbiorowości, w której żyje. Zdobywa umiejętności i wiedzę konieczną do funkcjonowania w środowisku i ludzkiej rodzinie. Wszystko to, z czym zostanie zapoznany w okresie okienka socjalizacyjnego zapamięta na całe życie jako NORMALNE.

W okresie socjalizacji piesek poznaje otaczające go środowisko, inne psy i zwierzęta. Jest to także intensywny okres przystosowania do życia wśród ludzi i kształtowania możliwości adaptacji do otoczenia. W tym czasie malec powinien mieć zapewnione różnorodne, pozytywne doświadczenia i zapoznać się w bezpieczny sposób ze wszystkim, z czym będzie miał do czynienia w dorosłym życiu, aby mógł uodpornić się na przyszłe potencjalne sytuacje stresowe i nie stał się np. nadmiernie lękliwy lub agresywny.

Psie przedszkole – lepiej zapobiegać niż leczyć

„Czym skorupka za młodu nasiąknie,tym na starość trąci” wszyscy dobrze znamy to powiedzenie.
Negatywne cechy nabyte w młodości nie dają się łatwo wykorzenić w dorosłym życiu.
Bardzo trudno nadrobić straty wynikające z braku właściwej socjalizacji i odrobić ukształtowane złe nawyki. Łatwo też „przedobrzyć” i wystawić pieska na zbyt dużą ilość stresujących lub nieodpowiednich bodźców, warto zatem zadbać o przeprowadzenie pełnej socjalizacji pod okiem instruktora, aby to małe psie dziecko wyrosło na zrównoważonego, pozbawionego nerwic i nie stwarzającego problemów dorosłego towarzysza.

Przyjemne z pożytecznym

Psie przedszkole to również okres kształtowania więzi, budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa u malucha oraz intensywny czas nauki dla opiekuna, który na zajęciach nabywa umiejętności odczytywania mowy ciała swojego psa i sygnałów przez niego wysyłanych oraz właściwego reagowania na jego zachowanie oraz motywowania go do pracy i ćwiczeń.

Psie przedszkole to cenny czas zarówno dla psa jak i jego opiekuna, daje możliwość lepszego zrozumienia jak funkcjonują psy, jakie mają potrzeby oraz wyposaża opiekuna w wiedzę w jaki sposób te potrzeby zaspokoić i jak radzić sobie z problemami wieku szczenięcego.
Zajęcia łączą w sobie elementy zabawy i nauki zachowań, choć nie są jeszcze typowym treningiem posłuszeństwa, a raczej wprowadzeniem do dalszych etapów szkolenia. Zwykle obejmują zakresem umiejętność skupiania uwagi, reagowania na niektóre polecenia jak przywołanie czy chodzenie na luźnej smyczy. Zawierają także ćwiczenia koordynacyjne, budowanie świadomości własnego ciała oraz poprzez zabawę w grupie uczą prawidłowych zachowań i reakcji na inne psy. Pozwalają także zidentyfikować i rozpocząć pracę nad zachowaniami, które w przyszłości mogą przysporzyć opiekunom wiele problemów jak bronienie zasobów, niekontrolowane gryzienie rąk, nadmierna ekscytacja, lękliwość itp. Są to zajęcia, do udziału w których zapraszana jest cała rodzina, także z dziećmi, aby każdy członek rodziny miał możliwość obserwowania i zdobywania doświadczenia poprzez wspólną zabawę.

 

autor: Hanna Bota, behawiorysta, trener

 

 

 

 

0 komentarzy