OPIS

przepiękne i dość rozległe lasy z licznymi ścieżkami spacerowymi, położone na granicy miast: Katowice, Chorzów, Ruda Śl i Mikołów. Na terenie lasów znajduje się jezioro Starganiec z piaszczystą plażą, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Buczyna”, Zespół Źródliskowy Potoku Kokociniec.