PARK DLA PSÓW…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok powstania……………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wstęp:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Godziny otwarcia:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Parking:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powierzchnia:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podłoże:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ilość wejść:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ogrodzenie (rodzaj, wysokość):…………………………………………………………………………………………………………….

Oświetlenie:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kosze na odchody (ilość):……………………………………………………………………………………………………………………..

Kosze na śmieci:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ławki do siedzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………

Zieleń, drzewa:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zacienienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dostęp do wody:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tor przeszkód (agility):…………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj, ilość przeszkód:………………………………………………………………………………..……………………………………..

Inne udogodnienia:…………………………………………………………………………………………………………………….………..

Dojazd:……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

UWAGI………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….….……….….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………