Polityka Prywatności 2018

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies na Portalu internetowym dog.net.pl

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma DOG-NET z siedzibą w Chorzowie przy ul. Rodz. Oswaldów 2/2.
 2. Administrator Portalu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę  dog.net.pl. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania stroną dog.net.pl. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Portalu przeznaczone są wyłącznie na użytek dog.net.pl
 3. Administrator podejmuje starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa min. szyfrowania oraz dba o ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu akceptuje poniższe zasady Polityki Prywatności.

Dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

I. Cel i podstawa prawna wykorzystania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zgoda użytkownika wyrażona podczas procesu rejestracji na portalu
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu na portalu jest  zawarta umowa sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia.
 3. Portal wymaga podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług dostępnych na Portalu i realizowanych za jego pośrednictwem.
  Cele przetwarzania danych:
  Przetwarzanie danych na podstawie art 6 ust 1 pkt b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy
  w tym:
  – zawarcie i wykonanie umowy oraz obsługa konta Użytkownika
  – nawiązanie i utrzymanie kontaktu z Użytkownikiem
  – realizacja usług, rozwiązywanie problemów technicznych
  Przetwarzanie danych na podstawie art 6 ust 1 pkt c RODO – przetwarzanie związane z wypełnieniem obowiązków prawnych:
  – prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych
  – obsługa reklamacji
  – przechowywanie dokumentów księgowych
  – przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust.1 punkt f RODO – prawnie uzasadniony interes:
  – obsługa korespondencji i zgłoszeń kierowanych przez Użytkowników
  – prowadzenie analiz statystycznych
  – rejestracja i utrzymanie domen internetowych oraz hostingowych
  – marketing bezpośredni (informacje o nowych produktach/usługach)
  – organizacja konkursów, akcji promocyjnych oraz programów lojalnościowych
  – prowadzenie profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram).
  Dane osobowe użytkowników  są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu:
  a)   informowania użytkowników i promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów
  b)  komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem tych mediów społecznościowych.
 4. Dane osobowe podawane są przez użytkowników Portalu dobrowolnie. Niepodanie powyższych danych uniemożliwi jednak proces rejestracji i korzystanie ze wszystkich funkcji Portalu oraz finalizację zamówienia w przypadku zakupów w sklepie.
 5. Dane osobowe przetwarzane są  nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania

Czas, przez jaki możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania;
– w przypadku realizacji umowy sprzedaży – przez okres wymagany do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z rękojmi i gwarancji, a po tym okresie przez taki okres, przez jaki będziemy do tego zobowiązani zgodnie zasadą rozliczalności zgodnie z RODO, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy sprzedaży;
c) w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;
d) w przypadku, przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
e) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 1. Portal zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Użytkownikach i Klientach właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Portal nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych lub kredytowych Użytkowników dokonujących zakupu za pośrednictwem Serwisu. Dane te są wyłącznie przetwarzane przez elektroniczny system bankowy umożliwiający płatności on-line.

 3. II. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych

Podczas wizyty Użytkownika na witrynie, automatycznie zbierane są dane dotyczące komputera Użytkownika oraz jego podłączenia do Internetu.

Dane pobierane automatycznie zawierają informacje o stronie, z jakiej Użytkownik przeszedł na witrynę oraz jakie podstrony były przez niego przeglądane.

Pobierane są także dane zawierające publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, czas wizyty Użytkownika, dane na temat połączenia internetowego i rodzaju przeglądarki internetowej, a także dane o adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (w przypadku gdy wejście na stronę nastąpiło przez odnośnik), a w przypadku Użytkowników, którzy weszli na witrynę przez wyszukiwarkę, zbierane są informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez Użytkownika do wyszukiwarki.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte w celu analizy statystyk oglądalności witryny oraz jej dostosowania do przeglądarek, a także mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na witrynie (także przy wykorzystaniu Google Analytics)
Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć, a logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy przy administrowaniu witryną i nie są udostępniane osobom trzecim.

Portal internetowy

 1. Administrator za pośrednictwem strony Portalu pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

-Poprzez dobrowolnie podane dane w formularzach
-Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie(tzw. “ciasteczka”).
-Gromadząc logi serwera www przez Operatora Hostingowego: cyber_Folks S.A, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

 1. Korzystając z Portalu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego na Portalu.
  Dane wymagane do wypełnienia formularza i skutecznej rejestracji to:
  – nazwa Użytkownika,
  – adres e-mail,
  – ustalone przez Użytkownika hasło, znane tylko Użytkownikowi.
 2. Akcje promocyjne, wydarzenia i konkury.

Zgłaszając udział w akcjach, wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Administratora Portalu Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na podanie niektórych swoich danych niezbędnych do prawidłowego ich przeprowadzenia, w tym do nawiązania kontaktu z uczestnikiem oraz wysłania nagrody. Niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do realizacji powyższego celu skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w akcji, wydarzeniu czy konkursie.

Dane, o które Uczestnik może zostać poproszony niezależnie od danych niezbędnych do wypełnienia formularza rejestracyjnego:

– Imię i Nazwisko
– adres korespondencyjny do wysyłki
– nr telefonu

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane.  Mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę nagród (Poczta Polska, firmy kurierskie)

 1. Formularz kontaktowy
  informacje przesłane za pośrednictwem formularza są przechowywane na potrzeby obsługi zapytania przez nieokreślony czas, ale nie wykorzystujemy uzyskanych tak informacji w celach marketingowych
 2. Przechowywanie danych

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na stronie portalu (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy Użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

6. Jeśli masz konto użytkownika możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Sklep na platformie Portalu

 1. Klient może dokonać zamówienia wypełniając formularz zamówienia w dostępnej na stronie Portalu zakładce Sklepu.
 2. Dane konieczne do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży to:
  – imię i nazwisko Klienta,
  – adres Klienta do wystawienia faktury,
  – adres do wysyłki zamówienia (jeżeli jest inny od wskazanego adresu do faktury),
  – adres e-mail,
  – kontaktowy nr telefonu
  – oraz w przypadku jednoczesnego zakładania konta – ustalone przez Użytkownika hasło do konta, znane jedynie Użytkownikowi.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym, dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu:
  – odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta (Poczta Polska, firmy kurierskie i przewozowe)
  – obsługującym płatności w Sklepie Internetowym– w przypadku gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych.
  – dostarczającym usługi zapewniające funkcjonowanie sklepu (np. usługi związane z utrzymaniem baz danych, hostingowe, dostawcom infrastruktury informatycznej),
  – współuczestniczącym w realizacji usług w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług (np. dostawcom poczty elektronicznej)
  – dostawcom usług statystycznych, analitycznych i marketingowych
  – firmom, z których usług korzysta sklep, aby prowadzić działalność (świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe lub w zakresie doradztwa podatkowego).
 4. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – dane osobowe Klienta będą zbierane także w celu marketingowym.
 5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do przetwarzania danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@dog.net.pl
  c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia.
  c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

„Ciasteczka” – cookies

 1. Portal wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki  tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone  do korzystania ze stron internetowych, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Portalu, utrzymania sesji Użytkownika i lepszego dopasowania Portalu do potrzeb Użytkowników.
 2. Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Cookies „sesyjne” czyli pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe” czyli pliki przechowywane i pozostające w urządzeniu końcowym Użytkownika (pamięci przeglądarki) przez czas określony w parametrach plików Cookies w przeglądarce lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na wykorzystanie narzędzi Google Analytics również i ciasteczka pochodzące z tej usługi będą przesłane podczas korzystania ze strony dog-net.pl.
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach tej usługi w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Portal oraz sposób ich zachowania na stronie Portalu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek. Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności oraz wykorzystania danych przez Google znajdują się TUTAJ

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

 1. Portal przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

– dopasowania Portalu do potrzeb użytkowników;
– zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
– tworzenia statystyk oglądalności Portalu.

 1. Pozostając na stronie Portalu wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli  nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na komputerze możesz zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe instrukcje dotyczące uniemożliwiania przechowywania plików cookies oraz ich usuwania, można znaleźć na stronach internetowych wsparcia technicznego przeglądarek internetowych lub odpowiednich instrukcjach korzystania z przeglądarek. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na stronie plików cookies
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, nie przechowuje żadnych danych osobowych i nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkowniku.
 3. pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla danych Użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. Możesz całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Skutkiem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu lub niepoprawne jego działanie.
 4. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.  Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego.

Osadzone treści z innych witryn oraz Linki

Portal może umieszczać na stronie linki/odnośniki do innych stron internetowych oraz osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Witryny mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych. Portal dog.net.pl nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane albo gromadzone za pośrednictwem tych stron.

Portale społecznościowe.

Portal udostępnia połączenie strony www.dog.net.pl z portalem Facebook, dostępnym na stronie www.facebook.com, będącym własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Kliknięcie na stronie www.dog.net.pl  ikony ” Facebook” przeniesie Użytkownika na stronę będącą funpagem Portalu dog.net.pl. Poprzez użycie wtyczki łączącej stronę Portalu z portalem społecznościowym, otrzymuje on informację o wizycie Użytkownika na naszej stronie. Jeżeli Użytkownik jest  posiadaczem konta na portalu społecznościowym, wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.

Zmiany w Polityce prywatności

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu www.dog.net.pl